Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
 
Dr.sc. KRUNOSLAV KUNA
v.d. predstojnika Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC „Sestre milosrdnice“
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 14. (ponedjeljak) ožujka 2011. godine od 11,30 do 12,15 sati
u Multimedijalnom centru KBC „Sestre milosrdnice“, Vinogradska 29
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„PLANIRANJE OBITELJI“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.     Prof.dr.sc. Petar Klarić
2.     Prof.dr.sc. Slavko Orešković
3.     Prof.dr.sc. Vlastimir Kukura
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta. 
Tomislav Čohar
Objavljeno: 3. 3. 2011. u 13:50
Popis obavijesti