» Naslovnica / Portfolio djelatnika / Zlatko Trkanjec

O djelatniku

dr. sc. Zlatko Trkanjec, prof.
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+38513787169
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Katedra za neurologiju
Godina diplomiranja:1982.
Godina magistriranja:1991.
Godina doktoriranja:1999.
Na zavodu od:1996.

Nastava

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

 Zlatko Trkanjec

OSOBNI PODACI

Rođen sam 17. prosinca 1958. u Virovitici. Od 1960. godine živim u Zagrebu gdje sam završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju.

Adresa: Biškupec breg 8a, Zagreb

Matični broj znanstvenika: 186295

 

OBRAZOVANJE

1977.–1982. godine   Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

18. 01.1984. godine   stručni ispit u Domu zdravlja Maksimir

1983.-1984. godine     poslijediplomski studij: Klinička farmakologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1989.-1992. godine     specijalizacija iz neurologije u Općoj bolnici u Varaždinu i u Klinici za neurologiju KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu.

30.04.1991. godine     magistarski rad: "Kritička analiza potrošnje lijekova u jednoj bolnici za plućne bolesti" (mentor: prof.dr.sc. Božidar Vrhovac)

5.10.1992. godine      specijalistički ispit iz neurologije

14.04.1999. godine     doktorska disertacija: "Cerebrovaskularni odgovori na vidne podražaje" (mentor: prof.dr.sc. Vida Demarin)

15.11.1999. godine     docent na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

15.07.2003. godine     izvanredni profesor na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

23.03.2004. godine     viši znanstveni suradnik za znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti u području biomedicine i zdravstva

09.05.2006. godine     primarius

11.11.2008. godine     znanstveni savjetnik za znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti, grana neurologija, u području biomedicine i zdravstva

19.12.2008. godine     redoviti profesor na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

21.01.2014. godine     redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

DOSADAŠNJA ZAPOSLENJA

1983. godine               obvezni pripravnički staž na Zavodu za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb

1984. godine               liječnik opće medicine u Domu zdravlja u Zlataru, Domu zdravlja u Poreču i u Medicinskom centru “Dr. Andrija Štampar” u Novoj Gradiški

1985. godine              vojni rok

1986.-1992.godine     odjelni liječnik u Bolnici za plućne bolesti i tbc Klenovnik

1992.-1996.godine      voditelj Odjela za kombinirano liječenje alkoholizma i tuberkuloze Bolnice za plućne bolesti i tbc Klenovnik

06/1996. godine          neurolog na Klinici za neurologiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu

 

ZNANSTVENA DJELATNOST

OBJAVLJENI RADOVI

Objavio sam više od 200 radova. Do 2012. godine citiran sam 180 puta. Objavio sam 12 poglavlja u knjigama i udžbenicima, 1 sveučilišni udžbenik i bio sam mentor 11 diplomskih radova.

 

ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI

1996.-2000. godine     sudjelovao sam u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: “Procjena moždane vazoreaktivnosti stres-testovima” (broj 134006) - voditelj projekta prof. dr. sc. Vide Demarin

2000.-2004. godine     sudjelovao sam u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: "3D ultrazvuk i funkcionalni TCD u procjeni moždane cirkulacije” (broj 134015) - voditelj projetka prof. dr. sc. Vide Demarin

2007.                           voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Uloga vaskularnih čimbenika rizika u patogenezi Alzheimerove bolesti

 

Sudjelovao sam i provodio više kliničkih ispitivanja lijekova za Parkinsonovu bolest, moždani udar, Alzheimerovu bolest, epilepsije, demencije, multiplu sklerozu i migrenu.

 

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH KONGRESA

1997. godine   član Organizacijskog odbora Drugog Hrvatskog neurološkog kongresa koji se održao u Zagrebu

1999. godine   član Organizacijskog odbora Prvog kongresa Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara koji se održao u Zagrebu

2002. godine   član Organizacijskog odbora Prvog kongresa Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i drugog kongresa Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara koji se održao u Osijeku

2004. godine   predsjednik Organizacijskog odbora Drugog kongresa Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora koji se održao u Zagrebu

2006. godine   predsjednik Organizacijskog odbora Trećeg kongresa Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara koji se održao u Zagrebu

Sva predavanja i radovi s tih kongresa objavljeni su u zbornicima radova koji su tiskani kao suplement časopisa Acta Clinica Croatica i Liječničkog vjesnika (2006. godina), a zajedno s prof. dr. sc Vidom Demarin bio sam urednik tih suplementa.

Od 1998. godine sudjelujem u organizaciji međunarodnog poslijediplomskog tečaja: Summer Stroke School - Healthy Life Style and Prevention of Stroke koji se održava u Inter-Univerzitetskom centru u Dubrovniku, a od 2002. godine jedan sam od direktora tog tečaja.

Aktivno sam sudjelovao u radu više domaćih i stranih skupova, savjetovanja, simpozija, kongresa i konferencija.

 

ČASOPISI

Jedan sam od urednika suplemenata časopisa Acta Clinica Croatica 1997., 1998., 1999., 2002. i 2004. godine. Od 2000. godine jedan sam od urednika časopisa Acta Clinica Croatica.

 

ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

Hrvatski liječnički zbor 1984.

Hrvatska liječnička komora 1996.

Hrvatsko neurološko društvo1996.

European Federation of Neurologic Societies 1996.

New York Academy of Sciences 1996.

Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju 1996.

Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu 1997.

Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara 1999.

American Academy of Neurology 2000.

Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora 2001.

Hrvatsko društvo za neuroznanost 2001.

Hrvatsko društvo za aterosklerozu Hrvatskog liječničkog zbora 2002.

American Association for the Advancement in Science 2002.

Kuratorium International Neuropsychiatric Pula Congresses, 2006.

Generalni tajnik Central and East Europe Stroke Society 2008.

 

NASTAVNA DJELATNOST

Od 1997. godine        predajem predmet: Neurologija u Srednjoj medicinskoj školi

Od 1999. godine         predajem predmet: Neurologija u dodiplomskoj nastavi na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta, a održavam i vježbe iz neurologije studentima Stomatološkog fakulteta

1998 godine                predavao sam “Hitna neurološka stanja” na Tečaju trajne izobrazbe liječnika i specijalista opće medicine: “Suvremeni pristup dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” koji je u sklopu Prvog hrvatskog projekta zdravstva Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje organizirao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Od 2001. godine         predajem na Tečaju stalnog usavršavanja I kategorije. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: “Dopler u neurologiji“, te ne kolegijima znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: “Neurosonologija“ i “Moždani krvotok“.

Od 2001. godine         predajem na znanstvenom poslijediplomskom studiju "Neurološki problemi u stomatologiji" Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2002. godine               predavao sam na poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja liječnika, ljekarnika i medicinskih bokemičara I kategorije: “Racionalna primjena lijekova” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predajem na međunarodnom poslijediplomskom tečaju "Summer Stroke School - Healthy Life Style and Prevention of Stroke" koji se održava u Inter-Univerzitetskom centru u Dubrovniku, a koji je od 2003. godine tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Bio sam mentor 11 diplomskih radova na Višoj medicinskoj školi Medicinskog fakulteta i na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

STRUČNA DJELATNOST

Radio sam kao liječnik opće medicine u domovima zdravlja tijekom 1984. godine, zatim kao odjelni liječnik u Bolnici za plućne bolesti i tbc Klenovnik.

1992. godine položio sam specijalistički ispit iz neurologije.

Nakon povratka sa specijalizacije imenovan sam voditeljem Odjela za kombinirano liječenje alkoholizma i tuberkuloze Bolnice za plućne bolesti i tbc Klenovnik.

Bio sam predsjednik Stručnog vijeća i član Upravnog vijeća Bolnice za plućne bolesti i tbc Klenovnik, a organizirao sam informatizaciju u bolnici Klenovnik.

Od 1996. godine radim kao liječnik specijalist neurolog na Klinici za neurologiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”. Radio sam na Odjelu intenzivne skrbi, na Odjelu Kliničke i Vaskularne neurologije i u Odjelu Ambulantne djelatnosti Klinike za neurologiju. Voditelj sam Jedinice za neurofarmakološka istraživanja Centra za neurološke znanosti i mozak Klinike za neurologiju KB "Sestre milosrdnice".

Uključen sam u izradu kompjuterskog programa «Neuronet» koji se primijenjuje na Klinici za neurologiju KB "Sestre milosrdnice".

Od 2000. godine član sam stručnog kolegija internet portala cybermed.hr na kojem odgovaram na upite iz područja neurologije, a od 2001. godine suradnik sam internet portala plivazdravlje.hr i plivamed.net. Objavio sam više stručnih i popularnih tekstova na internetu.

2001. godine bio sam član povjerenstva Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za izradu kliničkih smjernica za zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom.

 

NAGRADE I PRIZNANJA

1992. godine   sudionik domovinskog rata i odlikovan sam Spomenicom Domovinskog rata

1994. godine   Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora, podružnice Varaždin za doprinos u Domovinskom ratu

1996. godine   Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora.

1997. godine   Priznanje Hrvatskog neurološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora

1999. godine   Nagrada za najbolji poster, Fourth EFNS Congress, Lisabon, Portugal

1999. godine   Svečana povelja Neurološke sekcije Hrvatske udruge medicinskih sestara

2003. godine   Diploma Hrvatskog liječničkog zbora

2008. godine   Nagrada za najbolji poster 4. hrvatskog kongresa o Alzheimerovoj bolesti, Rovinj

2010. godine   Nagrada za najbolji poster 5. hrvatskog kongresa o Alzheimerovoj bolesti, Zadar

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.