Raspored za test psihomotorike 28. lipnja 2019.

Raspored za test psihomotorike 28. lipnja (petak) 2019.

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3 u Zagrebu na dan 28. lipnja 2019. za sve kandidate prema rasporedu koji je objavljen u sustavu „Postani student“. Kandidati (s osobnom iskaznicom ili putovnicom i kemijskom olovkom plavom ili crnom) moraju doći u aulu Filozofskog fakulteta 15 minuta prije testiranja i pričekati da ih se odvede u dvorane za testiranje.

Napomena:

Svaki kandidat obavezan je imati zaporku koju treba preuzeti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, Zagreb, najkasnije do 27.6.2019. do 16 sati.