Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij DENTALNO-MEDICINSKI TURIZAM

UPISI U TIJEKU! Broj mjesta je ograničen.

 • Naziv: Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Dentalno-medicinski turizam
 • Nositelj: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Suradne ustanove i suradnici: u izvedbi studija sudjeluje 5 hrvatskih sveučilišta; 13 institucija; 49 suradnika
 • Tko može upisati studij: studij mogu upisati stomatolozi ali i sve osobe sa završenim nekim od sveučilišnih studija u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine (za one koji su studij završili prije uvođenja Bolonjskog procesa) odnosno najmanje 5 godina za sve ostale
 • Titula koja se dobiva završetkom studija:  sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica dentalno-medicinskog turizma
 • Jezik: studij se izvodi na hrvatskom jeziku
 • Trajanje studija: jedna akademska godina (2 semestra)
 • Broj ECTS bodova: 60
 • Cijena studija (školarina): 25.000 kn
 • Troškovi prijave: 400 kn
 • Upisnina: 500 kn
 • Mrežna stranica: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studij_dentalno-medicinski_turizam
 • Telefon: +385 1 4807 364
 • E-pošta: dentalni_turizam@sfzg.hr  
 • Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović

Studij je osmišljen u suradnji s Institutom za turizam, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i još 10 drugih suradnih ustanova.

Preporuku za  pokretanje studija dali su Hrvatsko stomatološko društvo, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora (sektor za turizam).

Detaljni program studija i sve informacije o interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalno-medicinski turizam možete pronaći OVDJE.

Pratite nas na Facebooku: https://hr-hr.facebook.com/dentalnomedicinski.turizam

Ukoliko ste zainteresirani za upis studija molimo popunite obrazac koji je dostupan OVDJE.


Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica dentalno-medicinskog turizma traje jednu akademsku godinu, a planirani početak je ljetni semestar akademske 2019./2020. godine. Cijena studija iznosi 25.000,00 kuna i plaća se za I. i II. semestar po 12.500,00 kuna. Broj polaznika je ograničen.

Više informacija u nastavku.

Uvjeti:

 • završen studij dentalne medicine/stomatologije ili neki drugi sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri godine (za one koji su studij završili prije primjene Bolonjske deklaracije), odnosno najmanje pet godina za sve ostale,
 • znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

Prijava i potrebni dokumenti:

 • prijava za upis (obrasci su dostupni na: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji)
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • domovnica,
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (prilažu osobe koje su studij završile izvan R. Hrvatske).
 • ovjereni prosjek ocjena diplomskog studija ili diploma supplement
 • potvrdu ustanove ili pisanu izjavu o plaćanju troškova studiranja,
 • priznanica o uplaćenim troškovima prijave na natječaj u iznosu od 400,00 kuna na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615104.

Prikupljanje prijava na natječaj je otvoreno, a prijave se predaju u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Dentalno-medicinski turizam“.
Obavijesti se mogu dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, telefon: +3851 4807364, fax: +3851 4807361 ili na internetskoj stranici: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji.

Više informacija o studiju dostupno je na: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studij_dentalno-medicinski_turizam

E-pošta za kontakt: dentalni_turizam@sfzg.hr

Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 7. 2019. u 09:31
Uređeno: 4. 12. 2019. u 08:52
Popis obavijesti