Etika u dentalnoj medicini

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Etika u dentalnoj medicini

Šifra: 176222
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Paris Simeon
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
  1. Michele Aramini, Uvod u Bioetiku, KS, Zagreb, 2009.
  2. Tonči Matulić, Bioetika, GK, Zagreb, 2001.
  3. Kodeks stomatološke etike i deontologije Hrvatske stomatološke komore (dostupan na stranicama Komore)
  4. Johns Williams, Priručnik etike stomatološke medicine (dostupan na http://www.hkdm.hr/pic_news/files/hkdm/PSE%20-%20final.pdf)
  5. David Ozar i David Sokol, Dental Ethics at Chairside, Washington D. C., Georgetown University Press
  6. Načela etike i kodeks profesionalnog ponašanja Američkog stomatološkog udruženja (dostupan na www.ada.org/prof/prac/law/code
  7. http://www.dentalethics.org/
11. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Česta pitanja

Obavijesti