Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija

Šifra: 176109
ECTS: 2.5
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Seminar
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Seminar
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić - Seminar
prof. dr. sc. Robert Ćelić - Seminar
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Seminar
prof. dr. sc. Irina Filipović-Zore - Seminar
doc. dr. sc. Davor Illeš - Seminar
izv. prof. dr. sc. Josip Kranjčić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Seminar
doc. dr. sc. Maja Žagar - Seminar

prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić - Predavanja
prof. dr. sc. Robert Ćelić - Predavanja
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Predavanja
doc. dr. sc. Davor Illeš - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Josip Kranjčić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Predavanja
doc. dr. sc. Maja Žagar - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Postoje različite teorije o nastanku temporomandibularnih poremećaja (TMP-a), a i razni pristupi liječenju. Kao etiološki faktori navode se različiti čimbenici: upalni tj. artritis TMZa ili degenerativne promjene, tendonitis žvačnih mišića, pomak zglobne pločice, oslabljeno vezivno i/ili hrskavično tkivo, ozljede, stres i psihički čimbenici, poremećaji međučeljusnih odnosa, poremećaji okluzije, okluzijske interference, parafunkcijski poput bruksizma, itd. Studenti će u kolegiju dobiti informacije 1. O normalnom funkcioniranju orofacijalnog sustava, 2. o suvremenim spoznajama o etiologiji i epidemiologiji TMPa. 3. Također će biti upoznati sa suvremenim kliničkim metodama dijagnostike normalne i/ili poremećene funkcije stomatognatog sustava (klinička i radiološka dijagnostika, artikulatori, aksiografija, kinematski obrazni luk, artikulatori sa 6 stupnjeva slobode, svjetski priznati protokoli prema kojima se vrši dijagnostika poput RDC/TMD protokola i kliničkog DC/TMD protokola. 4. Studenti će naučiti razliku između artrogenih, muskularnih i okluzijskih poremećaja, kao i 5. diferencijalnu dijagnostiku TMP (bol i poremećaj druge etiologije, sa sličnim simptomima kao i TMP). 6. Terapija TMPa može biti reverzibilna i ireverzibilna, o čemu će studenti dobiti informacije u kolegiju. 7. U reverzibilnu terapiju spadaju: izrade različitih nagriznih udlaga, fizikalna terapija i biofeed-back terapija, farmakološka terapija, itd. Studenti će također tijekom predavanja i seminara upoznati metode reverzibilne terapije s posebnim osvrtom na izradu jiga i Michigen udlage. 8. Upoznat će i specifične ireverzibilne metode koje se koriste u liječenju pojedinih oblika TMPa kao što su to protetska rehabilitacija, ili ortodontska, parodontološka i kirurška terapija, itd. 9. Također će studentima kroz predavanja biti prezentirane i druge vrste udlaga (sportske, udlage za testiranje mogućnosti povišenja vertikalne relacije, udlage protiv hrkanja, itd.). 10. Posebno će se obraditi problem i liječenje bruksizma, kao i osobitosti protetske terapije kod osoba s bruksizmom.
Tijekom seminara studenti će dobiti informacije o funkcijskoj analizi i dijagnostici na pacijentu uz palpaciju mišića, analizu kretnji, analizu okluzije te o funkcijskoj analizi na modelima. Kao domaću zadaću studenti će napraviti relaksacijski jig i relaksacijsku udlagu u vosku.
Literatura:
 1. 1. Predavanja i seminari
  2. RDC-TMD ili DC-TMP dijagnostika osi I i osi II (http://www.rdc-tmdinternational.org/tmdassessmentdiagnosis/dctmd.aspx)
  3. Peter E. Dawson: Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design; Mosby Elsevier, St Louis, 2007.
  4. Edward F Wright: Manual of Temporomandibular disorders; Willey Blackwell 2nd ed, 2010.
  5. Virtualni kolegij prof. Ive Alajbeg i doc. Davora Illeša na webu Stomatološkog fakulteta
  6. Okeson J.P. Temporomandibularni poremedaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M. , ured.hrv.izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2008.
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 24. 10. 2021. u 20:58
Uređeno: 19. 9. 2023. u 20:43
Popis obavijesti