O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 20. lipnja 2024. godine

 

Marina Marić, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

Bioarheološka analiza humanih zubi iz mlađega željeznoga doba s lokaliteta Kopila na otoku Korčuli

 

Obrana će se održati

 

16. srpnja 2024. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. prof.dr.sc. Marin Vodanović, predsjednik,

2. prof.prim.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić, član

3. prof.dr.sc. Mario Šlaus, član

4. izv.prof.dr.sc. Ivana Savić Pavičin, zamjena.

 

        Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 4. 7. 2024. u 14:30
Popis obavijesti