O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 13. srpnja 2023. godine

 

Fjolla Kullashi Spahija, M.Pharm.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Assessing the influence of calcium pre-treatment on enamel reactivity with different fluoride type solutions

(Procjena utjecaja predtretmana kalcijem na reaktivnost zubne cakline otopina različitih tipova fluorida)

 

 

                Obrana će se održati

 

26. rujna 2023. godine u 12:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. izv.prof.dr.sc. Ivana Šutej, predsjednica
  2. izv.prof.dr.sc. Danijela Marović, član
  3. izv.prof.dr.sc. Dragana Fabris, član
  4. izv.prof.dr.sc. Eva Klarić, zamjena

                                         

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 12. 9. 2023. u 13:10
Popis obavijesti