O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2022. godine

 

Vladimir Prpić, dr.med.dent.

 

    branit će svoj doktorski rad pod naslovom:

 

„The effect of technological manufacturing process on the mechanical performance and binding strength of building materials of dentures.“ / „Utjecaj tehnološkoga procesa proizvodnje na mehanička svojstva i veznu čvrstoću gradivnih materijala proteze.“

 

                Obrana će se održati

 

2. lipnja 2022. godine u 14:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Robert Ćelić, član
  3. Prof.dr.sc. Zdravko Schauperl , član
  4. Prof.dr.sc. Nikša Dulčić, član
  5. Izv.prof.dr.sc. Andreja Carek, član
  6. Doc.dr.sc. Joško Viskić, zamjena

 

                                                                                            

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 18. 5. 2022. u 14:46
Popis obavijesti