O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 16. svibnja 2022. godine u 12:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 3/I

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

 

JASNA SOTOŠEK NOVOSELEC, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom:

 

 

„Utjecaj bioloških i mehaničkih čimbenika na estetiku implantata u fronti“

 

 

                       U Povjerenstvu za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada su:

                                         1.   Prof.dr.sc. Amir Ćatić, predsjednik

                                         2.   Doc.dr.sc. Joško Viskić, član

                                         3.   Doc.dr.sc. Ivan Salarić, član

                                          4.   Doc.dr.sc. Slađana Milardović, zamjena

Kristina Sahula
Objavljeno: 6. 5. 2022. u 08:46
Popis obavijesti