O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 23. rujna 2021. godine

 

Jolanda Topić, univ.mag.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Mogućnost rehabilitacije bezube mandibule uskih grebena pokrovnom protezom retiniranom na tri miniimplantata-randomizirano prospektivno kliničko istraživanje“

 

                Obrana će se održati

 

9. prosinca 2021. godine u 13:30 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Asja Čelebić, član
  3. Prof.dr.sc. Zdravko Schauperl, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Nikola Petričević, član

                       

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 30. 11. 2021. u 14:03
Uređeno: 1. 12. 2021. u 08:30
Popis obavijesti