O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. studenog 2021. godine

 

Martina Čalušić Šarac, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Utjecaj društvenih mreža na procjenu estetike osmjeha kod specijalista, doktora, studenata dentalne medicine i laika“

 

                Obrana će se održati

 

9. prosinca 2021. godine u 12:30 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Andreja Carek, član
  3. Prof.dr.sc. Zoran Kovač, član
  4. Doc.dr.sc. Josip Kranjčić, član

                                                   

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 30. 11. 2021. u 14:01
Popis obavijesti