O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 23. rujna 2021. godine

 

Nino Mimica, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Ispitivanje odnosa negativnih simptoma shizofrenije rezistentne na liječenje i kvalitete života povezana s oralnim zdravljem“

 

                Obrana će se održati

 

18.listopada 2021. godine u 15:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Izv.prof.dr.sc. Ana Matošić, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Marina Šagud, član
  4. Doc.dr.sc. Ana Andabak Rogulj - zamjena

 

                                                                                            

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 11. 10. 2021. u 13:14
Popis obavijesti