O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2021. godine

 

Katja Milatić, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Učinak pentadekapeptida BPC 157 na suzbijanje oralnog mukozitisa uzrokovanog zračenjem u štakora“

 

                Obrana će se održati

 

18. listopada 2021. godine u 10:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Izv.prof.dr.sc. Ivana Šutej, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član
  3. Prof.dr.sc. Sven Seiwerth, član
  4. Prof.dr.sc. Ana Froebe, član
  5. Prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić, član
  6. Doc.dr.sc. Ana Andabak Rogulj, zamjena

 

                                                                                            

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 11. 10. 2021. u 13:11
Popis obavijesti