O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 15. rujna 2021. godine u 11:15 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 3/I

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

MATEA PAVKOVIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Dizajniranje osmijeha u fiksnoprotetskoj terapiji-omjer crvene i bijele estetike“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Izv.prof.dr.sc. Anja Baraba, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Andreja Carek, član
  3. Doc.dr.sc. Domagoj Vražić, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Samir Čimić, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 8. 9. 2021. u 14:48
Popis obavijesti