O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. ožujka 2021. godine

 

Korina Mešić, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Utjecaj starenja na monolitnu translucentnu cirkonij-oksidnu keramiku“

 

Obrana će se održati

 

11.  lipnja 2021. godine u 10:45 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, predsjednik

2. Prof.dr.sc. Zdravko Schauperl, član

3. Izv.prof.dr.sc. Igor Majnarić, član

4. Doc.dr.sc. Lana Bergman, član

5. Doc.dr.sc. Slađana Milardović, član

6. Doc.dr.sc. Joško Viskić, zamjena

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 28. 5. 2021. u 12:21
Popis obavijesti