O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 13. svibnja 2021. godine u 13:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

TEA SALAŠKI, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Pušenje kao čimbenik rizika u etiologiji periimplantatnih bolesti

                                                         

                Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Doc.dr.sc. Domagoj Vražić, predsjednk
  2. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, član
  3. Doc.dr.sc. Samir Čimić, član
  4. Doc.dr.sc. Lana Bergman, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 6. 5. 2021. u 08:38
Popis obavijesti