O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 12. svibnja 2021. godine u 13:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

KENAN ZAIMOVIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Postupak prekrivanja spontane ekspozicije pokrovnog vijka vezivnim transplantatom-prikaz slučaja“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Prof.dr.sc. Robert Trotić, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Davor Brajdić, član
  3. Doc.dr.sc. Marko Granić, član
  4. Doc.dr.sc. Ivan Zajc, zamjena
Kristina Sahula
Objavljeno: 5. 5. 2021. u 14:46
Popis obavijesti