O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 11. svibnja 2021. godine u 10:30 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

AIDA PAŠIĆ CARRERA, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Protetski vođena implantoprotetska terapija-prikaz slučaja

                                                         

                Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Izv.prof.dr.sc. Andreja Carek, predsjednica
  2. Doc.dr.sc. Lana Bergman, član
  3. Doc.dr.sc. Joško Viskić, član
  4. Doc.dr.sc. Slađana Milardović, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 3. 5. 2021. u 14:27
Uređeno: 3. 5. 2021. u 14:44
Popis obavijesti