O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 29. svibnja 2020. godine u 9:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

ZRINKA ŠARC, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Multidisciplinarni pristup terapiji hipodoncije gornjih lateralnih sjekutića – prikaz slučaja“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Prof.dr.sc. Ketij Mehulić, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Amir Ćatić, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Martina Šlaj, član
  4. Doc.dr.sc. Joško Viskić, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 20. 5. 2020. u 13:00
Popis obavijesti