O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 29. svibnja 2020. godine u 12:45 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

GORAN BATINJAN, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Višegodišnje praćenje implantoprotetske rehabilitacije pacijenata sa slobodnim režnjem fibule“

                                              

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Doc.dr.sc. Marko Granić, predsjednik
  2. Doc.dr.sc. Davor Brajdić, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Nikola Petričević, član
  4. Doc.dr.sc. Josip Biočić, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 20. 5. 2020. u 11:53
Uređeno: 20. 5. 2020. u 12:38
Popis obavijesti