Upis u više godine studija ak. godine 2018./19. 

Upis u više godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalna medicina je od 6. do 28. rujna 2018.

Za upis u višu godinu studija potrebno je ostvariti 55 i više ECTS bodova, imati sve potpise u indeksu, razdužiti se u knjižnici.

Za upis u II. godinu studija studenti trebaju imati obavljen sistematski pregled (pečat od nadležne liječnice u indeksu).

Studenti koji nisu odslušali dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik moraju taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija i dostaviti potvrdu.

Upis se sastoji od dva dijela:

  1. Obaviti upis u višu godinu preko Studomata. Upis preko Studomata moći će se obaviti s bilo kojeg računala s vezom na Internet.
  2. U Službi za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34, dostaviti indeks i potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa u visini od 300,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Žiro račun IBAN: HR7423600001101235285

Poziv na broj: 00 652643 – OIB kandidata

Svrha doznake: upisnina za ak.god. 2018./19.

Ivan Kafadar
Objavljeno: 5. 9. 2018. u 09:43
Popis obavijesti