O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 20. rujna. godine u 12:00 sati,

u predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

MARIJANA IVANKOVIĆ KARAULA, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

„Tehnike podizanja dna maksilarnog sinusa"

 

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Berislav Perić, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Tihomir Kuna, član
  4. Doc.dr.sc. Dragana Gabrić, zamjena.

 

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada imenovano je na sjednici Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 13. srpnja 2017. godine.

Kristina Sahula
Objavljeno: 11. 9. 2017. u 14:55
Popis obavijesti