Cilj je sustava za osiguravanje kvalitete i ispunjenje zahtjeva iz vizije, misije i politike kvalitete Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Promicanje kulture osiguravanja kvalitete provodi se u područjima djelovanja Stomatološkog fakulteta i ugrađena je u normativne akte. Svi sudionici (studenti, nastavnici, administrativno i tehničko osoblje, uprava) smatraju se korisnicima sustava za osiguravanjem kvalitete Fakulteta. U provjeru valjanosti, svrhovitosti i kvalitete rada Fakulteta, kao izvor podataka za vrednovanje uključeni su i vanjski korisnici (ustanove ostalih razina sustava obrazovanja, gospodarstveni subjekti, lokalna i državna uprava, ustanove iz djelatnosti kulture, zdravstva). 
 
Područja vrednovanja sustava za osiguravanje kvalitete jesu:
 1. Pravila i postupci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete Fakulteta
 2. Periodično vrednovanje studijskih programa
 3. Vrednovanje studentskoga rada
 4. Resursi za učenje i potpora studentima
 5. Osiguravanje kvalitete nastavnika
 6. Znanstveno-istraživačka djelatnost
 7. Stručna djelatnost
 8. Mobilnost i međunarodna suradnja
 
U svrhu osiguravanja kvalitete Stomatološkog fakulteta, Fakultetsko vijeće osniva Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom koje je savjetodavno tijelo dekana i Fakultetskog vijeća te osigurava provođenje zahtjeva za kvalitetom propisanih Pravilnicima o osiguranju kvalitete Stomatološkog fakulteta te Sveučlišta u Zagrebu.
Domagoj Vražić
Objavljeno: 1. 10. 2013. u 09:35
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan