Dana 31. listopada 2012.g. osniva se povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za razdoblje akademskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. u sljedećem sastavu:


1. Doc.dr.sc. NIKŠA DULČIĆ, docent na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog 
fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: dulcic@sfzg.hr , predsjednik;
 
2. Prof.dr.sc. IVAN ALAJBEG, izvanredni profesor na Zavodu za oralnu medicinu 
Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: alajbeg@sfzg.hr, član;
 
3. Doc.dr.sc. MARIN VODANOVIĆ, docent na Zavodu za dentalnu antropologiju 
Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: vodanovic@sfzg.hr, član;
 
4. DOMAGOJ VRAŽIĆ, dr.med.dent., asistent u statusu znanstvenog novaka na 
Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: 
vrazic@sfzg.hr, član
 
5. NIVES MACUKIĆ, student Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
predsjednik Studentskog zbora, Zagreb, Ante Jakšića 15, e-mail:
nmacukic@sfzg.hr, član.
Domagoj Vražić
Objavljeno: 1. 10. 2013. u 09:32
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan