Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje
 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta
održat će pristupnik
 
Dr.sc. IVAN KOVAČIĆ
asistent na Studiju stomatologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Studiju stomatologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 06. (petak) studenog 2009. godine od 09:45 do 10:30 sati
u predavaonici, Gundulićeva 5
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„ELEMENTI ZA PRIJENOS OPTEREĆENJA I RASPODJELU SILA, VRSTE UPIRAČA, DEBLJINA, NAČIN PREPARACIJE ZA UPIRAČE“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Asja Čelebić
2.    Doc.dr.sc. Dubravka Knezović-Zlatarić
3.    Doc.dr.sc. Dolores Biočina-Lukenda
 
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
 
                                                                                                         D e k a n:
 
                                                                                            Prof.dr.sc. Dragutin Komar

Tomislav Čohar
Objavljeno: 1. 11. 2009. u 02:46
Popis obavijesti