Repozitorij

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima:

 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina - http://www.uba.ar/

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Argentina - http://uca.edu.ar/es

Macquarie University, Australija - http://www.mq.edu.au/
University of Melbourne, Australija - http://www.unimelb.edu.au/
Universidade Federal do Paraná, Brazil - http://www.ufpr.br/portalufpr/
Pontificia Universidad Católica de Chile, Čile - http://www.uc.cl/
Universidad de Magallanes, Čile - http://www.umag.cl/
University of Toronto, Kanada - http://www.utoronto.ca/
University of Cincinnati, SAD - http://www.uc.edu/
University of Houston, SAD - http://www.uh.edu/
Indiana State University, SAD - http://www.indstate.edu/
The Pennsylvania State University, SAD - http://www.psu.edu/
Universidad Católica del Uruguay, Urugvaj - https://ucu.edu.uy/
Humboldt-Universität zu Berlin, Njemačka - https://www.hu-berlin.de/
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Njemačka - http://www.uni-mainz.de/
Technische Universität München, Njemačka - http://www.tum.de/
 
b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)
Aktivnosti: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje. Ako se kod mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnji predviđa odlazak više osoba na istu ustanovu, odobrit će se troškovi samo za 1 osobu; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.
 
c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)
 
d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
 
 
Ivan Alajbeg
Objavljeno: 2. 11. 2020. u 14:52
Popis obavijesti