Repozitorij

 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ ZA AKADEMSKU MOBILNOST U 2017. GODINI (prvi krug)

ROK PREDAJE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE NAŠEM POVJERENSTVU 10. STUDENOGA 2016.

Poštovani kolegice i kolege,

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug) sa sljedećim mogućnostima razmjene (detaljnije u samom natječaju).

Ljubazno Vas molim da svu prijavnu dokumentaciju do 10. studenoga 2016. pošaljete na email adresu gospođe Petre Lazić (plazic@sfzg.hr) i mene stavite u kopiju (alajbeg@sfzg.hr). Za naziv predmeta napišite: Natječaj za akademsku mobilnost.

Povjerenstvo Fakulteta mora rangirati i objediniti sve pristigle prijave i dostaviti ih Sveučilištu zaključno sa 17. studenoga 2016.

Prijave su moguće za financiranje sljedećih kategorija mobilnosti:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima u 2017. g

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

Uz srdačan pozdrav,

Ivan Alajbeg, prodekan za m.s.

Ivan Alajbeg
Objavljeno: 19. 10. 2016. u 13:05
Popis obavijesti