Osnovne informacije

 

Katedra za patofiziologiju
Kišpatićeva 12, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1967.

Pročelnik Katedre: doc. dr. sc. Davorin Herceg

Tel: , Fax: 
Email: dpopcic@kbc-zagreb.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kpf


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepko Pleština +38512388155 e-mail REB

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Borislav Belev e-mail  
doc. Davorin Herceg e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Domina Kekez e-mail  
dr. med. Juraj Prejac e-mail  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Dragica Popčić 2388 155 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Pathophysiology
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Patofiziologija
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO

STUDENTI KOJI SU PROŠLI NA PISMENOM DIJELU ISPITA 20.06.2018. godine, A NISU PRIJAVILI ISPIT ZA ROK 04.07.2018, NEĆE MOĆI PRISTUPITI USMENOM DIJELU ISPITA NITI UPISU OCJENA U INDEKS SVE DO SLIJEDEĆEG ISPITNOG ROKA U RUJNU MJESECU. Hvala

 

PISMENI DIO ISPITA BITI ĆE 04.07. od 14.30 – 15.30, SAMO ZA ONE KOJI SU PRIJAVILI ISPIT ZA TAJ ROK.

Ivan Kafadar
Objavljeno: 3. 7. 2018. u 12:33
Popis obavijesti