Osnovne informacije

 

Katedra za kemiju
Šalata 3b, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1981.

Pročelnik Katedre: prof. dr. sc. Jasna Lovrić

Tel: +385 1 4566941, Fax: 
Email: jlovric@mef.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kk


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Vladimir Damjanović e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Blaženka Foretić +38514566940 e-mail ŠAL-3B

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tamara Božina e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Karmelić e-mail  
doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković e-mail  
doc. dr. sc. Danijela Musija e-mail  
doc. dr. sc. Igor Picek e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Lovrić +38514566940 e-mail ŠAL-3B

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
BRANKA MATUN +38514566940 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Chemistry
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kemija
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Materijal za 1. vježbu Priprava otopina nalazi se u privatnom repozitoriju u mapi Stomatološka kemija 2016/17. Molimo studente da na vježbu dođu s isprintanim materijalom.

Jasna Lovrić
Objavljeno: 7. 10. 2016. u 12:44
Popis obavijesti