Poštovani studenti,

 

Molimo Vas da prije odlaska na stručnu praksu detaljno pročitate i proučite Priručnik za studentsku stručnu praksu. Za vrijeme trajanja sturčne prakse dužni ste svakodnevno nositi priručnik sa sobom te ga redovito ispunjavati.

 

Vaše obveze vezano za ispunjavanje obrazaca i tablica u priručniku su :

 

·         Obrazac o podacima o studentu (na početku stručne prakse)

·       Tablicu za evidenciju izvršenih zahvata (svakodnevno tijekom stručne prakse)

·         Izvješće za fakultetskog mentora (nakon 1. tjedna stručne prakse)

·         Izvješće za fakultetskog mentora (nakon 3. tjedna stručne prakse)

·         Izvješće za fakultetskog mentora (nakon 6. tjedna stručne prakse)

·         Izvješće za fakultetskog mentora (po završetku stručne prakse)

·         Obrazac za samoprocjenu studenata (po završetku stručne prakse)

 

Nakon završetka stručne prakse i upisa iste u indeks dužni ste vratiti Priručnik u Petrinjsku

34, I.kat, gđi. Petri Lazić

Dario Đurasović
Objavljeno: 16. 2. 2021. u 12:01
Popis obavijesti

Praktični rad

Stručna praksa – prijava mentora

Studente 6. godine obavještavamo da su u okviru izvanfakultetske nastave „Praktični rad“ dužni odraditi 500 nastavnih sati prema objavljenom rasporedu/satnici za ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Stručna praksa se provodi u polivalentnim ordinacijama dentalne medicine iz cijele Hrvatske. Mentora/Ordinaciju primarne zdravstvene zaštite u kojoj ćete obaviti praktični rad možete sami izabrati.

Uvjeti koje treba zadovoljiti su:

  • mentor mora imati najmanje 5 godina radnoga iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • ordinacija može biti privatna, u zakupu i u okviru doma zdravlja
  • mentor istodobno smije imati samo jednog studenta

Ordinacije dentalne medicine u kojima se ne može obavljati stručna praksa su:

  • ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je član uže obitelji studenta koji ide na stručnu praksu,
  • ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
  • ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba čiji je član uže obitelji nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izvanfakultetski mentori studenata na stručnoj praksi ne mogu biti:

  • osobe koje su članovi uže obitelji studenta na stručnoj praksi,
  • osobe koje su nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
  • osobe čiji su članovi uže obitelji nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Potrebno je da do zaključno 27. studenog 2020. pošaljete scan ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail: plazic@sfzg.hr  . Obrazac dostupan pod : Prijava mentora

Studenti koji sami ne izaberu mentora/ordinaciju morat će od 30. studenoga 2020. godine izabrati mentora/ordinaciju prema popisu mentora/ordinacija koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Potrebno je da

do zaključno 08. siječnja 2021. dostavite scan  ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail : plazic@sfzg.hr

Svi studenti 6. godine moraju imati izabranog mentora/ordinaciju i potpisani obrazac do zaključno 11. siječnja 2021. godine.

Za dodatna pojašnjenja javite se g. Petri Lazić na mail plazic@sfzg.hr