Upis u prvu godinu studija - ljetni rok

 Dana 18. i 19. srpnja 2017. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati obavljat će se upisi u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrinjska 34, 10000 Zagreb.

 
Za upis je potrebno:
 
Državljani RH:
 
1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. rodni list,
3. preslik domovnice (izvornik na uvid),
4. potvrda/svjedodžba o položenim ispitima državne mature,
5. Svjedodžbe I. i II. razreda srednje škole kao dokaz o učenju latinskog jezika
6. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa u visini od 400,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),
7. potvrdu o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice.
 
 
Strani državljani:
 
1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku
3. rješenje o priznavanju državne mature u Republici Hrvatskoj
4. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa u visini od 400,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),
5. dokaz o plaćenoj školarini.
6. OIB kandidata
 
Upisni obrasci (indeks, matični list, upisni list, prijavni list....) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Službi za studije i trajno obrazovanje (Petrinjska 34, 10000 Zagreb).
 
Pristupnici su dužni osobno se upisati.
U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju.
 
Prilikom upisa pristupnici će morati odabrati dva izborna predmeta za 1. nastavnu godinu.
Popis izbornih predmeta možete pronaći na poveznici: http://www.sfzg.unizg.hr/integrirani_studij/popis_predmeta.
 
Sve potrebne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta http://www.sfzg.unizg.hr.
 
Primjer uplatnice za uplatu troškova upisa možete vidjeti u repozitoriju.