NATJEČAJ

za upis polaznika

poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija u trajanju od jedne godine (dva semestra)

Poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni magistar dentalne medicine (univ.mag.med.dent.) traje jednu akademsku godinu, a planirani početak ljetni semestar akademske 2015./2016. godine. Cijena studija iznosi 25.000,00 kuna i plaća se za I. i II. semestar po 12.500,00 kuna. Broj polaznika je ograničen na 20 polaznika.

Uvjeti:

 • završen studij dentalne medicine/stomatologije
 • pet (5) godina rada u primarnoj dentalnoj/stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti na poslovima i radnim zadacima doktora dentalne medicine,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Prijava i potrebni dokumenti:

 • zamolba (obrazac na WEB stranici www.sfzg.hr),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • domovnica,
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o završenom studiju dentalne medicine/stomatologije,
 • ovjereni prosjek ocjena diplomskog studija,
 • uvjerenje o položenom državnom ispitu,
 • odobrenje za samostalan rad/licenca,
 • dokaz o radu u primarnoj dentalnoj/stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti na poslovima i radnim zadacima doktora dentalne medicine,
 • dokaz o znanju engleskog jezika,
 • dokaz o znanju rada na računalu,
 • potvrdu ustanove ili pisanu izjavu o plaćanju troškova studiranja,
 • priznanica o uplaćenim troškovima prijave na natječaj u iznosu od 400,00 kuna na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615104.

Prikupljanje prijava na natječaj je do 29. veljače 2016. godine, a predaju se u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Dentalna implantologija“.

Obavijesti se mogu dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, telefon: +385/01/4807364, fax: +385/01/4807361 ili web stranicama: http./www.sfzg.hr/ pod PDS-S.

Marko Ivančić
Objavljeno: 2. 2. 2016. u 11:17
Popis obavijesti

Raspored

Repozitorij