Natječaj za upis polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina u trajanju od dvije godine (četiri semestra)
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
Gundulićeva 5, 10000 ZAGREB                                                                                                                                                                             
 
 
NATJEČAJ
za upis polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina u trajanju od dvije godine (četiri semestra)
 
Poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni magistar dentalne medicine (univ.mag.med.dent.) traje dvije akademske godine, a planira se započeti u zimskom semestru akademske 2013./2014. godine. Studij će biti ustrojen od obveznih i izbornih kolegija, te stručne i znanstvene djelatnosti izvan organizirane nastave, sljedstveno propisanom bodovnom sustavu.
Cijena studija iznosi 25.000,00 kuna i plaća se za I. i II. semestar po 7.500,00 kuna a za III. i IV. semestar po 5.000,00 kuna. Studij će se organizirati ako se prijavi dovoljan broj polaznika.
 
 
Uvjeti:
 
 • završen studij dentalne medicine/stomatologije,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika.
 
 
Prijava i potrebni dokumenti:
 
 • zamolba (obrazac na WEB stranici www.sfzg.hr),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • domovnica,
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o završenom studiju dentalne medicine/ stomatologije,
 • ovjereni prosjek ocjena diplomskog studija,
 • rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju ako se upisuje poslijediplomski studij kao dio specijalizacije,
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
 • potvrdu ustanove ili pisanu izjavu o plaćanju troškova studiranja,
 • priznanica o uplaćenim troškovima prijave na natječaj u iznosu od 400,00 kuna na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615104.
 
Prikupljanje prijava na natječaj je do 30. rujna 2013. godine, a predaju se u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij“.
Obavijesti se mogu dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, telefon: +385/01/4807364, fax: +385/01/4807361 ili web stranicama: http./www.sfzg.hr/ pod PDS-S.
 
Kristina Sahula
Objavljeno: 1. 7. 2013. u 09:33
Uređeno: 16. 9. 2013. u 09:54
Popis obavijesti