SANJA MIHALJČIĆ, dr.med.dent., branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom: „Preventivne metode i programi kod djece predškolske i školske dobi" 29. studenoga 2012. godine u 11:45 sati u u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.
 

                                                     
                                                     O B A V I J E S T                                                    
O OBRANI
POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA
IZ DENTALNE MEDICINE

Obavještavamo da će se
dana 29. studenog 2012. godine u 11:45 sati,
u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.
održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

SANJA MIHALJČIĆ, dr.med.dent.
branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 „Preventivne metode i programi kod djece predškolske i školske dobi"

                                                          
Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu:
  Prof.dr.sc. Željko Verzak               - predsjednik
 Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić                             - član
 Doc.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić    - član
       Doc.dr.sc. Kristina Goršeta                     - zamjena

Kristina Sahula
Objavljeno: 23. 11. 2012. u 10:36
Popis obavijesti