OBAVIJEST
O
JAVNOJ OBRANI
 
Obavještavamo da će se
dana 5. rujna 2012. godine u 10:00 sati,
u Predavaonici, Gundulićeva 5
održati javna obrana magistarskog rada iz dentalne medicine.
 
ADRIAN GERARD, dr.med.dent.
branit će magistarski rad pod naslovom
 „ORALNO-HIGIJENSKE NAVIKE I UPOZNATOST OSNOVNOŠKOLACA S ORTODONCIJOM"
                                                         
           Povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga                    - predsjednica
2.    Prof.dr.sc. Senka Meštrović                          - član
3.    Prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak               - član
4.    Doc.dr.sc. Sandra Anić Milošević                  - zamjena
 
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada imenovano je na sjednici Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 5. srpnja  2012. godine.
 
 
                                                                                    D E K A N
 
                                                                         Prof.dr.sc. Dragutin Komar
Petra Lazić
Objavljeno: 3. 9. 2012. u 14:52
Popis obavijesti