OBAVIJEST
O
JAVNOJ OBRANI
 
Obavještavamo da će se
dana 13. rujna (utorak) 2011. godine u 13:30 sati,
u Predavaonici, Gundulićeva 5
održati javna obrana magistarskog rada iz stomatologije.
 
SANDRA LONČAR , dr.med.dent.
branit će magistarski rad pod naslovom
 „PARODONTNI STATUS KOD OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA"
                                                         
           Povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu :
1.    Prof.dr.sc. Darije Plančak                             - predsjednik
2.    Prof.dr.sc. Ksenija Jorgić-Srdjak                   - član
3.    Doc.dr.sc. Marija Ivić-Kardum                       - član
4.    Doc.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić                   - član
5.    Prof.dr.sc. Lajos Szirovitza                           - član
6.    Doc.dr.sc. Darko Božić                                - zamjena
 
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada imenovano je na sjednici Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 7. srpnja  2011. godine.
Petra Lazić
Objavljeno: 6. 9. 2011. u 12:35
Popis obavijesti