Izbornik predmeta

Literatura

LITERATURA ZA ISPIT
1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina. Medicinska naklada 
Zagreb, 2000.
Naslov: stranica:
PUTOVI I OBILJEŽJA SOCIJALNE MEDICINE 7-24
ZDRAVLJE 25-46
STANOVNIŠTVO I NARODNO ZDRAVLJE 67-90
ZAJEDNICA 91-120
ŽIVOTNI CIKLUS
Treća i četvrta dob života - starost 140-148
ZDRAVSTVENO PONAŠANJE I ZDRAVSTVENI ODGOJ 149-164
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 165-184
ZDRAVSTVENA SLUŽBA 185-200
MEDICINSKA ETIKA 201-208
2. Babuš V. i sur. Epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 1997.
Naslov: stranica:
OPĆA EPIDEMIOLOGIJA 1-86
PRIMJENJENA EPIDEMIOLOGIJA
Ijatrogene bolesti 187-198
3. VALIĆ F. (ur.) Zdravstvena ekologija. Medicinska naklada, Zagreb
2001.
Naslov: stranica:
SPECIJALNA ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA
Kemijski čimbenici okoliša
Globalni zdravstvenoekološki problemi 50-56
Onečišćenje zraka 56-66
Voda i zdravlje 97-125
Prehrana i zdravlje 127-164
4. BORANIĆ M. i sur. Karcinogeneza. Medicinska naklada, Zagreb, 
2000.
Otpad okoliš i zdravlje ljudi 303-321