Izbornik predmeta

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Patofiziologija

Šifra: 71333
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. Davorin Herceg
Izvođači: prof. dr. sc. Stjepko Pleština - Predavanja

doc. dr. sc. Borislav Belev - Laboratorijske vježbe
Domina Kekez , dr. med. - Laboratorijske vježbe
Juraj Prejac , dr. med. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 15

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij je zamišljen kao spona između pretkliničkih i kliničkih predmeta. Usko je povezan s brojnim disciplinama koje student proučava tijekom studija. Cilj je kolegija upoznati studenta s patofiziološkim zbivanjima odgovornim za oštećenje strukture i funkcije pojedinih organskih sustava, te mu tako omogućiti bolje i lakše razumijevanje mehanizama razvoja bolesti, njena očitovanja i liječenja.

ZADATAK NASTAVE:

1. Prikazati studentu stomatologije patofiziološku podlogu razvoja patološkog procesa od molekulske razine, preko subcelularne i celularne, pa sve do organizmičkog nivoa. Na taj način se studentu nudi mogućnost stjecanja znanja o patogenetskim fenomenima koji su zajednički mnogim bolesnim stanjima, te se u njega pokušava razviti integralni pristup patološkom procesu i bolesniku, a ne samo očitovanju bolesti pojedinog organa.
2. S posebnom pozornošću osigurati razumijevanje onih sustavnih poremećaja koji su od praktičnog značaja za oralnu patologiju (primjerice bol, upala, sklonost krvarenju, zloćudna preobrazba stanice itd.).
3. Pridonijeti punoj profesionalnoj osposobljenosti budućih stomatologa tumačenjem poremećaja drugih organskih sustava, koji imaju reperkusije također i na patologiju usne šupljine, ili su od značenja za stomatologa-praktičara koji će se susretati s multimorbidnim bolesnikom.
Literatura:
  1. 1. Stjepan Gamulin, Matko Marušić, Zednko Kovač i suradnici: Patofiziologija udžbenik, 8. Izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 2018.
    2. Kathryn L. McCance, Sue E. Huether i sur. Pathophysiology. The biologic basis for disease in adults and children, 7. izdanje, Elsevier, St. Louis, Missouri, 2014.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fiziologija
Položen : Patologija
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

IME I PREZIME

 kolokvij

 20.01.2016

Ocjena

Kolokvij

  08.6.2016

ocjena

 Zbirna

ocjena

ANDRIĆ IVANA

35/60=58%

  2

 

 

 

ANIĆ LUCA

 

 

 

 

 

BABIĆ ELVIRA

43/60=72%

  3

 

 

 

BALIĆ MARCELA DARIA

35/60=58%

  2

 

 

 

BATINIĆ MARTINA

39/60=65%

  3

 

 

 

BAVRKA GABRIELA

44/60=73%

  3

 

 

 

BEČ DANIJEL

47/60=78%

  4

 

 

 

BLAGEC LUCIJA

43/60=72%

  3

 

 

 

BRDARIĆ SARA

 

 

 

 

 

BREZOVEC LARA

39/60=65%

 3

 

 

 

BRLET STELA

41/60=68%

  3

 

 

 

BROZOVIĆ JASMINKA

24/60=40%

  1

 

 

 

BUNGIĆ NIKOLINA

26/60=43%

  1

 

 

 

BUNOZA MIRNA

39/60=65%

  3

 

 

 

BUŠIĆ ANA

41/60=68%

  3

 

 

 

CAREV TINO

39/60=65%

  3

 

 

 

ČEMERIKIĆ NIKOLINA

40/60=67%

  3

 

 

 

ČIZMIĆ IVANA

44/60=73%

  3

 

 

 

ČVEK SANDRA

34/60=57%

  2

 

 

 

DEBELJAK ANA

35/60=58%

  2

 

 

 

DIJANIĆ MIHAELA

47/60=78%

  4

 

 

 

DUIĆ PETRA

39/60=65%

  3

 

 

 

DUJMOVIĆ VENDI

48/60=80%

  4

 

 

 

FERENAC ADRIANA

47/60=78%

  4

 

 

 

FLEGAR DOROTEA

41/60=68%

  3

 

 

 

GAJSKI PETRA

29/60=48%

  1

 

 

 

GRAŠA KATARINA

40/60=66%

  3

 

 

 

GRBAVAC ANELA

39/60=65%

  3

 

 

 

GRBAVAC KATARINA

41/60=68%

  3

 

 

 

HLEBEC IVANA

43/60=72%

  3

 

 

 

HRANILOVIĆ TONKA

40/60=66%

  3

 

 

 

IMROVIĆ ELVIRA

41/60=68%

  3

 

 

 

INDIHAR SARA

38/60=63%

  2

 

 

 

IVANČIĆ MAGDALENA

40/60=67%

  3

 

 

 

IVANOVSKI TAJANA

47/60=78%

  4

 

 

 

JANKOVIĆ PETRA

46/60=77%

  4

 

 

 

JONJIĆ ANA

 

 

 

 

 

JULARIĆ IVANA

43/60=72%

  3

 

 

 

JURIŠIĆ IRENA

46/60=77%

  4

 

 

 

JUZBAŠIĆ ANDREA

48/60=80%

  4

 

 

 

KARBA KATJA

31/60=52%

  1

 

 

 

KASUMOVIĆ IVAN

38/60=63%

  2

 

 

 

KAŠNER FILIP

39/60=65%

  3

 

 

 

KATALINIĆ MARIJA

45/60=75%

  4

 

 

 

KAUCKI IRENA

37/60=62%

  2

 

 

 

KEŽMAN KARLO

31/60=52%

  1

 

 

 

KLAFURIĆ DOROTEA

41/60=68%

  3

 

 

 

KLAIĆ MARIJA

44/60=74%

   3

 

 

 

KLANCIR NATKO

30/60=50%

   1

 

 

 

KLJAJIĆ ANICA

37/60=62%

  2

 

 

 

KOBALE MIHAELA

46/60=76%

  4

 

 

 

KOSTRIĆ VALENTINA

37//60=62%

  2

 

 

 

KOVAČEVIĆ ANTUN

30/60=50%

   1

 

 

 

KRAJAČIĆ NIKA

42/60=70%

   3

 

 

 

KRAMBERGER SARA

43/60=71%

  3

 

 

 

KRVAVICA ANA

45/60=75%

  4

 

 

 

LALIĆ ANA

42/60=70%

  3

 

 

 

LIC LORENA

41/60=68%

  3

 

 

 

LOVRIĆ PETRA

41/60=68%

  3

 

 

 

LUKŠIĆ IVAN

39/60=65%

   3

 

 

 

MAJHEN LUCIJA

41/60=68%

  3

 

 

 

MAJPRUZ KRISTINA

44/60=73%

  3

 

 

 

MAJSEC FILIP

50/60=83%

   4

 

 

 

MAJSTOROVIĆ LIDIJA

43/60=71%

  3

 

 

 

MASNOV DEA

21/60=35%

  1

 

 

 

MATEJČIĆ FILIP

28/60=47%

  1

 

 

 

MATIJEVIĆ NIKOLA

34/60=57%

  2

 

 

 

MATULJ ANTONELA

46/60=76%

  4

 

 

 

MEDVED PETRA

42/60=70%

  3

 

 

 

MLADENOVIĆ ALEKSANDRA

39/60=65%

  3

 

 

 

MRŠIĆ DOROTEA

39/60=65%

  3

 

 

 

NIMAC MATEA

39/60=65%

  3

 

 

 

PERNARIĆ KATJA

38/60=63%

  2

 

 

 

PIJANOVIĆ BRANKO

44/60=73%

  3

 

 

 

PJETRI KARLO

34/60=57%

  2

 

 

 

PROHIĆ EMA

45/60=75%

   4

 

 

 

RAJŠIĆ JELENA

27/60=45%

  1

 

 

 

RAKO LUKA

41/60=68%

  3

 

 

 

ROČAN MIA     

48/60=80%

  4

 

 

 

SANTINI KARMEN

41/60=68%

   3

 

 

 

SINKO ANJA

44/60=73%

  3

 

 

 

SOLTYŠIK ALICA

32/60=53%

  1

 

 

 

STARČEVIĆ MARIA

 

 

 

 

 

STIPIĆ MARJANA

38/60=63%

  2

 

 

 

STIPIĆ RUDOLF

39/60=65%

  3

 

 

 

STUNJA MATEA

32/60=53%

  1

 

 

 

ŠALINOVIĆ IVAN

43/60=72%

  3

 

 

 

ŠEBA MIRJANA

36/60=60%

  2

 

 

 

ŠERIĆ IVAN

46/60=77%

  4

 

 

 

ŠOIĆ IVANA

 

 

 

 

 

ŠPEHAR IVAN

 

 

 

 

 

ŠULINA PETRA

44/60=73%

   3

 

 

 

TAFRA BRUNA

37/60=61%

  2

 

 

 

TOMIĆ IVANA

36/60=60%

  2

 

 

 

TOMLJANOVIĆ DENI

34/60=57%

   2

 

 

 

TURKALJ MARKO

37/60=62%

  2

 

 

 

TUŠKAN IVA

37/60=62%

  2

 

 

 

VODANOVIĆ KATARINA

45/60=75%

   4

 

 

 

ZRNA ANA

35/60=58%

  2

 

 

 

ŽOLEK ANA

45/60=75%

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Ivančić
Objavljeno: 1. 2. 2016. u 09:44
Popis obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Česta pitanja