Histologija s embriologijom

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Histologija s embriologijom

Šifra: 174301
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Jurić-Lekić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin - Seminar
prof. dr. sc. Gordana Jurić-Lekić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dinko Mitrečić - Seminar

izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dinko Mitrečić - Predavanja

izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Gordana Jurić-Lekić - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Dinko Mitrečić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 13
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 11

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 14
Laboratorijske vježbe 20
Seminar 7
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Histologija je jedna od temeljnih medicinskih znanosti koja proučava građu čovječjeg tijela, koja se može vidjeti tek pomoću optičkih i drugih pomagala. Histologija obuhvaća još i nauku o stanici (citologija) i nauku o finoj građi pojedinih organa (mikroskopska anatomija) tj. histologija proučava cjelokupni mikroskopski i submikroskopski sastav organizma. Današnja histologija (citofiziologija, histofiziologija) se više ne može zamisliti bez istodobnog topo-kemijskog istraživanja (citokemija i histokemija). Tako se stvaraju spoznaje o kemijskim sastojcima stanice odnosno mjestu gdje se u stanici nalaze, te kako i gdje se njihove molekule sintetiziraju. Upotrebom elektronskog mikroskopa ulazimo u područje istraživanja makromolekula koje je zajedničko cito i histo-morfologiji, kemiji i biokemiji te fiziologiji. Primjena radioaktivnih izotopa, mikrospektrografija, flurescentna mikroskopija, molekulska genetika itd. pomažu da dopunimo podatke uobičajene svjetlosne mikroskopije i uz podatke ultrastrukture sve šire obuhvatimo spoznaje opće histologije. Cilj nastave histologije jest da student primjenom stečenih znanja fizike, kemije, biokemije, biologije i anatomije usvoji znanje o normalnoj svjetlosnomikroskopskoj i elektronskomikroskopskoj građi ljudskog tijela. Embriologija proučava razvoj zametka te omogućuje razumijevanje složenih odnosa u građi čovječjeg tijela. Osim toga ima veliko praktično medicinsko značenje, jer tumači na koji način nastaju anomalije razvitka pojedinih organa. Embriologija čovjeka, u užem smislu, još je uvijek deskriptivna, ali primjena rezultata komparativne i eksperimentalne embriologije mnogo je pridonijela uzročnom shvaćanju složenih zbivanja tijekom razvoja čovječjeg zametka.
Literatura:
  1. 1. L.C. Junqueira, J. Carnerio, RO Kelley: Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb 2005. X. izdanje
    2. Sadler: Langmanova medicinska embriologija, Školska knjiga 2006. X. izdanje
    3. B.Durst - Živković: Praktikum histologije, Školska knjiga, Zagreb 2007.
  2. 1. Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, I dio 2001.
    2. Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, II dio 2002
    (u PDF formatu na mrežnim stranicama Katedre za histologiju i embriologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Česta pitanja

Obavijesti