O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 14. siječnja 2021. godine u 12:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 3/I

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

MARIJA PAVUŠEK, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom:

 

                              Endodontski tretman maksilarnog inciziva poslije avulzije

 

                       U Povjerenstvu za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada su:

                                         1.   Izv.prof.dr.sc. Andreja Carek, predsjednica

                                         2.   Izv.prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić, član

                                         3.   Doc.dr.sc. Tomislav Škrinjarić, član

                                         4.   Izv.prof.dr.sc. Jurica Matijević, zamjena

Kristina Sahula
Objavljeno: 7. 1. 2021. u 14:30
Popis obavijesti