O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 30. lipnja 2020. godine u 13:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

PETRA DERANJA BAKSA, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Primjena mini dentalnih implantata u kliničkoj praksi“

                                                         

                  Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Asja Čelebić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Robert Ćelić, član
  4. Doc.dr.sc. Maja Žagar, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 29. 6. 2020. u 13:53
Popis obavijesti