O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 30. lipnja 2020. godine u 9:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 3/I

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

DARIO ŽUJIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Oblikovanje izlaznog profila mekih tkiva privremenom i trajnom krunicom-prikaz slučaja“

                                                         

                  Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Andreja Carek, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac, član
  3. Doc.dr.sc. Slađana Milardović, član
  4. Doc.dr.sc. Lana Bergman, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 24. 6. 2020. u 09:12
Popis obavijesti