O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 29. svibnja 2020. godine u 10:30 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

MARINA DUJMOVIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Utjecaj lijekova na ortodontsku terapiju“

 

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević, član
  3. Doc.dr.sc. Ivana Šutej, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Martina Šlaj, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 20. 5. 2020. u 12:37
Popis obavijesti