O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 26. veljače 2020. godine u 12:30 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

IVAN ANTOLKOVIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Implanto-protetska terapija potpune bezubosti-imedijatno opterećenje“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Robert Ćelić, član
  3. Prof.dr.sc. Iva Alajbeg, član
  4. Doc.dr.sc. Maja Žagar, zamjena
Kristina Sahula
Objavljeno: 17. 2. 2020. u 13:12
Uređeno: 25. 2. 2020. u 12:31
Popis obavijesti