O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. listopada 2019. godine

 

Dafina Doberdoli, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Bond strength of composite pit and fissure sealant with different enamel pretreatment“ („Snaga svezivanja pečatne smole s obzirom na različite pretretmane cakline“)

 

                Obrana će se održati

 

29. siječnja 2020. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Ivana Miletić, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Anja Baraba, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić, član
  4. Dr.sc. Hrvoje Skenderović, član
  5. Prof.dr.sc. Martina Majstorović, član
  6. Izv.prof.dr.sc. Kristina Goršeta, zamjena 

                                                                                                     

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 21. 1. 2020. u 10:17
Popis obavijesti