O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 19. prosinca 2019. godine

 

Visar Disha, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Possibilities of using mini dental implants for retention of removable partial dentures of Kennedy Class I and II - prospective clinical study“ („Mogućnosti uporabe mini dentalnih implatata za retenciju djelomičnih proteza Kennedy klasa I i II - prospektivno kliničko istraživanje“)

 

Obrana će se održati

 

27. siječnja 2020. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, predsjednica

2. Izv.prof.dr.sc. Robert Ćelić, član

3. Prof.dr.sc. Asja Čelebić, član

4. Doc.dr.sc. Davor Illeš, član

5. Doc.dr.sc. Renata Poljak Guberina, član

6. Izv.prof.dr.sc. Dino Buković, zamjena

 

        Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 14. 1. 2020. u 10:21
Popis obavijesti