O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 30. svibnja 2019. godine

 

Zorica Radalj Miličić, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Vertikalni dentalni i skeletni odnosi kod ispitanika s anomalijama progenijskog kompleksa“

 

Obrana će se održati

 

13. lipnja 2019. godine u 12.00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga, predsjednica

2. Prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević, član

3. Doc.dr.sc. Ivana Savić Pavičin, član

4. Izv.prof.dr.sc. Jelena Dumančić, član

5. Doc.dr.sc. Dinko Leović, član

6. Prof.dr.sc. Martina Majstorović, zamjena

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 10. 6. 2019. u 09:40
Popis obavijesti