O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 30. svibnja 2019. godine

 

Mr.sc. Antonija Jurela, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Prevalencija inicijalnih karijesnih lezija u pacijenata tijekom

fiksne ortodontske terapije“

 

Obrana će se održati

 

13. lipnja 2019. godine u 10.30 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Ivana Miletić, predsjednica

2. Prof.dr.sc. Katica Prskalo, član

3. Prof.dr.sc. Senka Meštrović, član

4. Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, član

5. Doc.dr.sc. Ranko Stevanović, član

6. Izv.prof.dr.sc. Vlatko Pandurić, zamjena

 

 Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 10. 6. 2019. u 09:38
Popis obavijesti