O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 12. lipnja 2019. godine u 12.30 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

ZVONIMIR SVALINA, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

„Učinak protetskih konstrukcija nošenih implantatima na nastanak periimplantitisa“

 

                                                         

pred povjerenstvom za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada:

  1. Doc.dr.sc. Joško Viskić, predsjednik
  2. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, član
  3. Doc.dr.sc. Ivica Pelivan, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, zamjena
Kristina Sahula
Objavljeno: 4. 6. 2019. u 14:04
Popis obavijesti